23. října 2019
Reklama
 
     
SBS Blog
 
     
 Blog
Author: Petr Buchmaier Created: 3.12.2006 12:12
Windowsportál.cz - Server pro správce Windows a virtualizaci - Blog

Pokud potřebujete opravdu hledat zprávy na Exchange 2010 nepoužijete v nástrojích Exchange funkce ”Message Tracking” ale spíše “Tracking Log Explorer”.

Pro správnou funkci je ale třeba nastavit, případně zvětšit log zpráv. Zvětšuje se jak velikost adresáře tak případně počet dnů po které se bude log provádět.

 

Základní informace o nastavení

Get-TransportServer CAS01 | fl messagetracking*

Get-MailboxServer MBX1 | fl messagetracking*

 

Nastavení na 3 GB a 90 dnů historie

Set-TransportServer CAS01 -MessageTrackingLogMaxDirectorySize 3072MB

Set-MailboxServer MBX1 -MessageTrackingLogMaxDirectorySize 3072MB

Set-TransportServer CAS01 -MessageTrackingLogMaxAge 90.00:00:00

Set-MailboxServer MBX1 -MessageTrackingLogMaxAge 90.00:00:00

 

výpis aktuálního nastavení MessageTrackingLog pro všechny servery

Get-ExchangeServer | where {$_.isHubTransportServer -eq $true} | Get-TransportServer | select Name, *MessageTracking* | ft –AutoSize

...

Read More »

VMware vydal nový nástroj pro implementaci uživatelských certifikátů vCenter Certificate Automation Tool 1.0. Můžete použít vlastní interní CA, nebo veřejnou certifikační autoritu.Musím přiznat že mi tento nástroj dlouho scházel. Existovaly různé návody k jednotlivým komponentám jak nahradit a změnit certifikát a otravné hlášení o nedůvěryhodnosti self-sign certifikátů nevzbuzovala důvěru.

Nástroj běží pouze na Windows počítačích v těchto verzích:

•Windows 2003 R2 SP2 •Windows 2008 R2 SP2

Podporované komponenty

vCenter Server vCenter Single Sign On vCenter Inventory Service vSphere Web Client vCenter Log Browser VMware Update Manager (VUM) vCenter Orchestrator (VCO) V seznamu mi chybí ESXi host, ale to je poměrně jednoduché udělat i ručně.

 

Další informace najdete na níže uvedených odkazech, jdu to hned vyzkoušet.

http://blogs.vmware.com/kb/2013/04/introducing-the-vcenter-certificate-automation-tool-1-0.html

KB popis a stažení nástrojeDeploying and Using the SSL Certificate Automation Tool (2041600)

powered by metaPost

Read More »

Z důvodu bezpečnosti, případně nastavení využívaných služeb občas potřebujeme zjistit jaké funkce (Features) jsou na mailboxu povoleny.

Z GUI lze zobrazit informace ve vlastnostech každého mailboxu.

image

 

Pro získání přehledu v textové formě pro další zpracování můžeme použít jednoduchý příkaz, který omezí výsledek na 3000 a uloží do souboru.

Get-CASMailbox -ResultSize 3000 | ft -AutoSize >mailbox-features.txt...

Read More »

Pokud si vytvoříte Room mailbox v Exchange 2010, je potřeba si ještě nastavit práva pro zobrazení informací o naplánovaných rezervacích. Jinak se zobrazuje jen free/busy informace a nikoliv I subject a organizator schuzky. .

Systém funguje v pořádku a stačí zadat jen pár příkazů v powershell. Horší to je když se vám začne zobrazovat chyba, že takový mailbox neexistuje.

Po nastavení Full access Right a spuštění Exfolders bylo poměrně jasno. Japonští kolegové po založení již mailbox připojili a jména adresářů jako Inbox atd. jsou v japonštine například třeba Calendar-予定表 .

 

image

...

Read More »

V dnešní době je velký důraz na ekologické technologie a spotřebu. Nové servery pro virtualizaci mohou tyto možnosti také využívat pomocí technologie Intel SpeedStep.

Pro snížení spotřeby energie se může snižovat frekvence procesoru. Rozhodněte se zda chcete tuto volbu využít nebo naopak potřebujete plný výkon bez ohledu na spotřebu.

 

Nastavení najdete v záložce “Configuration” -> Power Management.

Základní (Default) hodnota je nastavena na “Balanced”

 

image

...

Read More »

Když povolíte na VMware ESXi Shell, nebo SSH začne se v vSphere Clientovi zobrazovat na host serveru varování.

 

image

 

Toto varování můžete jednoduše vypnout nastavením parametru UserVars.SuppressShellWarning.

Na záložce”Configuration” v sekci “Software” volba “AdvancedSettings”. Zde si vyberete “UsersVars” a poslední položka v této sekci UserVars.SuppressShellWarning nastavit na 1.

 

image

...

Read More »

VMware vSphere 5.1 je většinou instalován na Flash disk, nebo SD kartu, kde není místo na ukládání logů z činnosti. Pomocí služby syslog můžete logy přesměrovat na server, kde se tyto logy mohou ukládat pro další analýzu.

VMware vCenter Server obsahuje komponentu Syslog collector, která může být instalována jako standalone nebo vCenter integrated.

V nastavení ESXi serveru musíte poté zadat na jaký server budou logy posílány a potvrdit nastavení.

 

esxcli system syslog config set --loghost='tcp://10.11.12.13:514'

esxcli system syslog reload

 

Podrobný popis nastavení najdete v KB.

 

Configuring syslog on ESXi 5.x

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2003322

powered by metaPost

Read More »

Protože teď spravuji poměrně velké Exchange 2010 prostředí (over 2300 mailbox) budu popisovat některé svoje postřehy z praxe. Například je před provedením update je potřeba  zjistit jakou verzi Exchange vlastně v systému používáte.

 

V základní dokumentaci najdete něco jako

get-exchangeserver |ft –auto ale tím se zobrazí pouze verze Exchange a SP nikoliv uz daný Rollup. Třeba Microsoft Exchange Server 2010 SP2 je Build 14.2.247.5 ale minoritní informace se nezobrazuje a neznamená to že nemáte instalován SP2 Rollup 6.

Existuje možnost powershell scriptu, který to zjištuje z registru. Nepodařílo se mi ho stáhnout a navíc nemusí zobrazovat aktuální informace.

 

Jednodužší metoda je podívat se na Build Number přímo do souboru ExSetup.exe v BIN adresáři.

Jednoduchý příkaz vám informaci zobrazí:

 

GCM exsetup |%{$_.Fileversioninfo}

 

ProductVersion   FileVersion      FileName--------------   -----------      --------14.02.0342.003   14.02.0342.003  ...

Read More »

Pokud chcete používat nové funkce VMware vSphere 5.1. je potřebné instalovat a registrovat vSphere web client, který ale běží jen ve Flashi. Je tak požadováno instalovat Flash na server jen pro důvod registrace web clienta do vCenter server.

 

Existuje ale možnost registrace pomocí scriptu bez instalace Adobe Flash (na server si to dobrovolně nenecham instalovat)

 

V adresáři C:\Program Files\VMware\Infrastructure\vSphere Web Client\Scripts se spustí bat soubor s parametry.

admin-cmd.bat register https://ip_of_where_you_installed-vSphere_Client-:9443/vsphere-client https://your-vcenter-ip-address administrator your-password

poté je jen požadováno schválení certifikátu a registrace je provedena a můžete provést připojení na vSphere web client

 

https://webclient-fqdn:9443/vsphere-client/

 

zdroj informace

http://vmknowledge.wordpress.com/2012/01/14/vmware-vsphere-web-client-whole-config-to-run/

powered by metaPost

Read More »

K dispozici je ke stažení volná kapitola z knihy VMware vSphere 5 Building a Virtual Datacenter.

 

Kapitola se věnuje vysoké dostupnosti a disaster recovery.

 

další informace najdete na této adrese

 

http://blogs.vmware.com/education/2013/03/free-book-excerpt-vmware-vsphere-5-building-a-virtual-datacenter-2.html

powered by metaPost

Po instalaci Microsoft update z března 2013 na server  Windows 2008 R2 můžete mít problém se spuštěním vCenter Server.

 

chyba v logu vpxd.log

2013-03-15T13:43:20.823+01:00 [04784 info 'ProxySvc'] vmacore/ssl/serializeServerHandshake: false2013-03-15T13:43:20.823+01:00 [04784 error 'vpxdvpxdMoReverseProxy'] [VpxdReverseProxy] Failed to create http proxy: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions. 2013-03-15T13:43:20.823+01:00 [04784 error 'vpxdvpxdMain'] [Vpxd::ServerApp::Init] Init failed: ReverseProxyMo::Init()

 

Zkontrolujte zda update nespustil sluzbu World Wide Web Publishing Service. Pokud ano a nikdy jste ji nepouzivali zastavte ji a spustte znovu vCenter.

powered by metaPost

Read More »

Před námi je další bitva na virtualizačním poli. Microsoft připravuje vydání nové verze Hyper-V 3.0 ve Windows Server 2012 a VMware upgrade na další verzi vSphere 5.1. Obě strany plánují zajímavé změny a o předběžné porovnání se pokusil Mitch Garvis. Reaguje tak na stránku VMware’s Get the Facts kde jsou argumenty pro VMware.

Bohužel jak dodává první příspěvek v diskuzi pokouší se srovnávat beta verze s neúplnými informacemi plnými dohadů. Lze vůbec porovnávat a radit zákazníkům na základě neúplných informací ohledně betaverzí ? Domnívám se že je to přinejmenším podivné a neprofesionální. V současné době najdete plno odhadů jak by měl který hypervizor vypadat, jaké funkce a maximální počty VM/členů clusteru bude podporovat, jak bude vypadat licenční politika.

...

Read More »

Minulý týden bylo oznámeno ukončení systému SBS. Nebylo to nečekané oznámení, po ukončení EBS a Home serveru se dalo tušit že SBS to má taky spočítané. Někteří ještě doufali že se podaří vydat další verzi ale Steve velí směr cloud a nic jiného. Je jen otázka za jak dlouho přijdou na řadu jiné MS produkty, které budou ukončeny. Asi před měsícem jsem na dotaz ohledně další verze SBS předpověděl že už asi žádná další nebude, protože MS chce větší výdělek.

SBS komunita byla od NT 4.0 velmi loajální a kolem SBS vznikla aktivní komunita MVP, blogerů, programátorů atd.. Microsoft podporoval malé partnery s SBS specializací, které nyní  chce změnit na cloud dealery. Komunita zareagovala v několika článcích a diskuzích a v současné době hledá náhradu pro svoje zákazníky. Až čas ukáže správnost rozhodnutí obětovat desítky tisíc malých zákazníků...

Read More »

Při používání VMware vSphere se častěji setkáváte s certifikáty. Spojení mezi komponentami je těmito certifikáty chráněno a v defaultním nastavení se vytvářejí certifikáty podepsané přímo systémem a je problém s jejich názvy, případně důvěryhodností.

Kde se můžete s certifikáty setkat:

VMware ESXi VMware vCenter Server VMware Update manager VMware vSphere 5 Web Client VMware vSphere 5 Inventory Service VMware View další komponenty s SSL  

Existuje několik KB, které popisují tento stav a jak certifikáty nahradit. Jeden z nejlepších seriálů článků v poslední době je na stránkách Julian Wooda  http://www.wooditwork.com/

Installing a Root Certificate Authority Distributing the root CA certificate to clients Creating the default vCenter 5 Server Certificate and including a DNS alias Replacing the default vCenter 5 Server Certificate...

Read More »

Pro vytváření testovacího prostředí je občas spustit virtualizační prostředí ve virtuálním prostředí. Lze tak spustit třeba několik ESXi serveru na jednom a u těchto potom využít větší možnosti síťových karet jejich zapojení do clusteru atd.

Je třeba zadat několik parametrů do vlastního podkladového ESXi systému, nebo i virtuálních počítačů, ale snaha je odměněna vytvořeným testovacím prostředím s minimálními náklady.

V ESXi můžete provozovat i hyper-v systémy.

 

Podrobné návody včetně všech parametrů najdete v následujících článcích:

 

How to Enable Support for Nested 64bit & Hyper-V VMs in vSphere 5 http://www.virtuallyghetto.com/2011/07/how-to-enable-support-for-nested-64bit.html

VMware vSphere can virtualize itself + 64-bit nested guests  http://www.vcritical.com/2011/07/vmware-vsphere-can-virtualize-itself/

powered by metaPost

Read More »


  
Copyright 2005-2013 by PetrB